Emily Vu, Personal Real Estate Corporation

Sustainable Happiness, Sustainable Return

RSS

Zoning Bylaw

Zoning Bylaw

🎉👏👏Emily xin chúc mừng những quý khách đã mua được nhà và đất ở Burnaby trong những năm qua. Trong thời gian vừa qua, nhiều khách hàng đã đầu tư vào Vancouver vì biết nơi đây có tiềm năng xây nhiều căn trong một khu đất. Tuy nhiên, hiện tại Burnaby cũng không kém phần tiềm năng, hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội mới cho các nhà đầu tư. 👍🥳

Burnaby sắp sửa cho phép xây dựng lên đến sáu căn nhà trên các lô đất trước đây chỉ dành cho một gia đình, bắt đầu từ 1/7, theo các quy định của tỉnh. Vào 10/6, hội đồng thành phố Burnaby đã phê duyệt các điều lệ mới hợp nhất 12 khu dân cư hiện có thành một khu "nhà ở nhiều đơn vị quy mô nhỏ" (SSMUH).

Theo quy định mới, các lô đất 280m2 có thể xây 3 căn, lớn hơn 280m2 có thể 4 căn, và ít nhất 281m2 nằm trong bán kính 400m từ mạng lưới giao thông công cộng thường xuyên có thể 6 căn. Quy định này ảnh hưởng đến tất cả 30,933 đất dân cư ở Burnaby, với khoảng 38% đủ điều kiện xây dựng lên đến sáu căn do gần giao thông công cộng.

Nhà ở SSMUH có thể thuộc sở hữu cá nhân hoặc cho thuê, với các yêu cầu cụ thể về căn hộ ba phòng ngủ để đảm bảo nhà ở dành cho gia đình. Laneway homes, tháng 9 năm ngoái, sẽ tuân theo cùng các quy định như các tòa nhà chính khác trên một lô đất. Cách tiếp cận quy hoạch mới sẽ đơn giản hóa quá trình xây dựng bằng cách sử dụng các quy định về chiều cao, khoảng cách và diện tích lô đất thay vì tính toán diện tích sàn như trước đây.

Burnaby cũng nhằm thúc đẩy mô hình rowhomes, cho phép cư dân sở hữu đất đai mà nhà của họ nằm trên đó, như một sự thay thế cho sở hữu chung. Mô hình này ngày càng trở nên phổ biến khi đất đai trở nên khan hiếm.

Nhiều cấu hình khác nhau cho (multiplex housing) bao gồm các ngôi nhà ba căn (triplexes), sáu căn (sixplexes) và cụm nhà nhỏ (cottage clusters) đã được xem xét. Một cuộc khảo sát thành phố cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ cho các thay đổi này, với 70-80% người tham gia ủng hộ các lựa chọn nhà ở mới. Thành phố tiếp tục cập nhật các điều lệ quy hoạch của mình để hiện đại hóa và đơn giản hóa các quy định từ năm 1965.


🎉👏👏 Emily congratulates all the esteemed clients who have purchased homes and land in Burnaby over the past years. Recently, many customers have invested in Vancouver due to its potential for developing multiple units on a single plot of land. However, Burnaby is now equally promising, offering numerous new opportunities for investors. 👍🥳

Burnaby is set to eliminate single-family zoning, allowing up to six homes on previously single-family lots starting July 1, in accordance with provincial mandates. On June 10, the Burnaby council approved new bylaws that consolidate the city's 12 existing residential districts into one "small-scale multi-unit housing district" (SSMUH).

Under the new regulations, lots up to 280 sq. m. can have three units, lots greater than 280 sq. m. can have four units, and lots at least 281 sq. m. within 400 meters of frequent transit can have up to six units. This affects all 30,933 residential lots in Burnaby, with about 38% eligible for up to six units due to their proximity to transit.

The SSMUH homes can be either owned or rented, with specific requirements for three-bedroom units to ensure family-oriented housing. Laneway homes, introduced last September, will follow the same regulations as other principal buildings on a lot. The new zoning approach will simplify the building process by using regulations for heights, setbacks, and lot coverage rather than previous floor area calculations.

Burnaby also aims to promote fee-simple rowhomes, allowing residents to own the land their homes are on, as an alternative to strata ownership. This model is seen as integrating well into single-family neighborhoods and becoming more popular as land scarcity increases.

Various configurations for multiplex housing, including triplexes, sixplexes, and cottage clusters, have been considered. A city survey indicated strong support for these changes, with 70-80% of respondents favoring the new housing options. The city continues to update its zoning bylaws to modernize and simplify regulations dating back to 1965.


Comments:

No comments

Post Your Comment:

Your email will not be published
Reciprocity Logo The data relating to real estate on this website comes in part from the MLS® Reciprocity program of either the Greater Vancouver REALTORS® (GVR), the Fraser Valley Real Estate Board (FVREB) or the Chilliwack and District Real Estate Board (CADREB). Real estate listings held by participating real estate firms are marked with the MLS® logo and detailed information about the listing includes the name of the listing agent. This representation is based in whole or part on data generated by either the GVR, the FVREB or the CADREB which assumes no responsibility for its accuracy. The materials contained on this page may not be reproduced without the express written consent of either the GVR, the FVREB or the CADREB.