Emily Vu, Personal Real Estate Corporation

Sustainable Happiness, Sustainable Return

RSS

Thị trường nhà ở Thung lũng Fraser phá kỷ lục 100 năm

Thị trường nhà ở Thung lũng Fraser phá kỷ lục 100 năm

Thị trường nhà ở Thung lũng Fraser phá kỷ lục 100 năm

Một trong những thị trường nóng nhất của British Colombia trong vài năm qua. Khu vực này, bao gồm Abbotsford và Chiliwack . Địa điểm này có thực suwh phá vỡ những kỷ lục hang thế kỷ?

Với sự bùng nổ của đại dịch, các ngôi nhà trên khắp Canada đã trở nên quá nóng. Thay vào đó, chúng tôi nghĩ rằng sẽ không có ai mua hoặc bán bất động sản.

Nó cho thấy rằng. Canada là một thị trường tiềm năng và Bất động sản British Columbia đáng mơ ước như thế nào, đó chỉ là vấn đề thời gian. Và bây giờ, không chỉ Vancouver…

Dù là xuống dốc hay Bờ biển phía Bắc, BC đều có tốc độ tăng giá chóng mặt. Tôi muốn nhấn mạnh là NHANH CHÓNG. Có rất nhiều yếu tố hỗ trợ cho thị trường bất động sản tăng giá này, từ nguồn cung thấp đến chi phí vay thấp. Nó có thể chậm lại bất cứ lúc nào? Đây là một cuộc tranh luận sôi nổi đang diễn ra giữa các chuyên gia bất động sản. Hiện tại, bất động sản ở Fraiser Valley đang ở một cột mốc hoành tráng mà tôi nghĩ có lẽ 100 năm nữa sẽ không có khả năng xảy ra.


Bất động sản Fraser Valey (FVREB), doanh số bán nhà ở đã tăng 39% vào năm 2021, đạt tổng doanh số 27.692 căn. Mức giao dịch này đã phá vỡ kỷ lục hàng năm trước đó được thiết lập vào năm 2016, khi gần 24.000 giao dịch được hoàn thành. Nói một cách đơn giản, hoạt động bán hàng ở quy mô này đã không được chứng kiến ​​trong lịch sử 100 năm của nó.

Thị trường bất động sản Fraser Valley cho thấy giá chuẩn cho những ngôi nhà Single house đã tăng với tốc độ hàng năm từ 39% lên 1.5 triệu USD. Townhome tăng 32.9% lên 765.8000 USD, trong khi Condo tang 25.3% lên 549.200 USD. Giá nhà ở Chiliwack  tăng vọt 63.5% so với cùng kỳ năm ngoái vào năm 2021, với tổng số 1.362 căn. Việc bắt đầu xây dựng nhà ở của Abbotsford vẫn ổn định, đứng đầu hơn 1.000 căn trong năm thứ hai liên tiếp.

Liệu điều này có đủ cung để đáp ứng nhu cầu?

Điều này có thể là một thách thức lớn, đặc biệt là vì ít ai có thể lường trước được sự tăng trưởng to lớn của khu vực kể từ những ngày đầu của cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng COVID-19.

“Không ai có thể đoán trước được đại dịch sẽ tác động đến thị trường bất động sản như thế nào."

Fraiser Valey, đã thu hút người mua với số lượng chúng ta chưa từng thấy. Trung bình hơn 5.200 giao dịch 1 tháng. Mặc dù số lượng cung ứng cao, nhưng vẫn không thể theo kịp nhu cầu người mua.

Thị trường nhà ở British Columbia có khả năng tăng trưởng 2022. Thậm chí giá bất động sản ở Nânimo được dự báo sẽ tang 8% lên gần 608.000 USD. Thị trường nhà ở Kelowna dự kiến giá sẽ tang 9% trong năm nay, có khả năng đạt mức 830.000 đô la.

Tuy lãi suất đang tang nhưng chúng vẫn không ảnh hưởng quá nhiều đến môi trường bất động sản,

Nói cho cùng thì: Giá thị trường tang, chi phí đi vay thấp và nhu cầu mạnh có thể là những yếu tố góp phần quan trọng đối với nhà ở tại Fraser Valey.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fraser Valley housing market breaks 100-year record
One of British Colombia's hottest markets over the past few years. This area, includes Abbotsford and Chiliwack. Does this place really break the centuries-old records?
With the outbreak of the pandemic, homes across Canada have become overheated. Instead, we think no one will buy or sell real estate.
It shows that. Canada is a potential market and how desirable British Columbia Real Estate is, it's only a matter of time. And now, it's not just Vancouver…
Whether it's downhill or the North Coast, BC has seen rapid price appreciation. I want to emphasize FAST. There are many factors supporting this bullish property market, from low supply to low borrowing costs. Could it slow down at any time? This is a heated debate going on among real estate professionals. Right now, real estate in Fraiser Valley is at a monumental milestone that I think perhaps 100 years from now is unlikely.


Fraser Valey Estate (FVREB), residential sales grew 39% in 2021, reaching a total of 27,692 units. This level of transactions broke the previous annual record set in 2016, when nearly 24,000 transactions were completed. Simply put, sales of this scale have not been seen in its 100-year history.
The Fraser Valley real estate market shows that benchmark prices for single homes have grown at an annual rate of 39% to $1.5 million. Townhomes rose 32.9% to $765,8000, while Condos rose 25.3% to $549,200. Chiliwack home prices skyrocketed 63.5% year-on-year in 2021, to a total of 1,362 units. Abbotsford's housing start-up remains steady, topping more than 1,000 units for the second year in a row.
Will this be enough supply to meet demand?
This can be a huge challenge, especially since few could have foreseen the tremendous growth in the region since the early days of the COVID-19 public health crisis.
“No one can predict how the pandemic will impact the real estate market.”
Fraiser Valey, has attracted buyers in numbers we've never seen before. Average more than 5,200 transactions a month. Although the supply volume is high, it is still unable to keep up with buyer demand.
The British Columbia housing market is likely to grow in 2022. Even property prices in Nânimo are forecast to increase by 8% to nearly $608,000. The Kelowna housing market expects prices to grow 9% this year, potentially reaching $830,000.
Although interest rates are increasing, they still do not affect the real estate environment too much.
After all: Rising market prices, low borrowing costs and strong demand are likely key contributors to housing in Fraser Valey.

Comments:

No comments

Post Your Comment:

Your email will not be published
Reciprocity Logo The data relating to real estate on this website comes in part from the MLS® Reciprocity program of either the Greater Vancouver REALTORS® (GVR), the Fraser Valley Real Estate Board (FVREB) or the Chilliwack and District Real Estate Board (CADREB). Real estate listings held by participating real estate firms are marked with the MLS® logo and detailed information about the listing includes the name of the listing agent. This representation is based in whole or part on data generated by either the GVR, the FVREB or the CADREB which assumes no responsibility for its accuracy. The materials contained on this page may not be reproduced without the express written consent of either the GVR, the FVREB or the CADREB.