Emily Vu, Personal Real Estate Corporation

Sustainable Happiness, Sustainable Return

RSS

SHOULD YOU BUY A HOUSE IN 2022? ARE YOU WAITING AND NOT BUYING IN 2021?

SHOULD YOU BUY A HOUSE IN 2022?  ARE YOU WAITING AND NOT BUYING IN 2021?
SHOULD YOU BUY A HOUSE IN 2022?
ARE YOU WAITING AND NOT BUYING IN 2021?
 
Our clients say, “They're not going to buy and they're waiting for home prices to come down” and I understand their point, but I believe that is the point of investing in short-term properties. The above statement holds true only unless you are a real estate investor in the form of buying a home to renovate and resell it quickly. Also, you should view real estate as a long-term investment with a minimum of seven years. Because that is the foundation for the rest of the things that I will talk about in this post.
This week, I was going through many articles, there was a pair that looked at the price of early 2021 and thought it was too high, it is true that real estate prices at that time reached a record high. So they and a lot of my clients decided to wait. However, prices have continued to rise into the spring, summer, fall, and now winter and we are seeing prices continue to set new records. They regret waiting so long to buy a house as they want, in addition to the skyrocketing rent price. This is the biggest mistake they make along with so many other customers. Thus, from December 2020 to January 2022, house prices and interest rates only increased and showed no signs of slowing down.
Another tough year is expected for buyers due to inflation and supply chain issues as well as higher prices. Home sales hit a 15-year high with an estimated 6 million units sold in 2021. Real estate analysts expect listings to become scarcer in 2022 and lead to As home prices continue to rise, homebuyers will continue to face challenges when entering the housing market.
My advice to you is to buy as soon as you can.
-----------------------------------------------------------------------   ---------------------------------------------------------------------------------
 
BẠN CÓ NÊN MUA NHÀ VÀO NĂM 2022 KHÔNG?
BẠN ĐÃ CHỜ VÀ KHÔNG MUA TRONG NĂM 2021?
Khách hàng của chúng tôi nói: “Họ sẽ không mua và họ đang đợi giá nhà giảm xuống” và tôi hiểu quan điểm của họ, nhưng tôi tin rằng đó là quan điểm trong việc đầu tư các tài sản trong ngắn hạn. Quan điểm trên chỉ đúng trừ khi bạn là một nhà đầu tư bất động sản dưới dạng mua một căn nhà để cải tạo và bán lại nó một cách nhanh chóng. Ngoài ra bạn nên xem bất động sản như một đầu tư dài hạn với tối thiểu bảy năm. Bởi vì đó là nền tảng cho phần còn lại của những điều mà tôi sẽ nói đến trong bài đăng này.
Tuần này mình đang xem qua nhiều bài, có một cặp xem giá đầu năm 2021 và cho rằng cao quá, đúng là giá bất động sản lúc đó đạt cao kỷ lục. Vì vậy, họ và rất nhiều khách hàng của tôi quyết định chờ đợi. Tuy nhiên giá vẫn tiếp tục tăng vào mùa xuân, mùa hè, mùa thu và bây giờ đã là mùa đông và chúng ta đang được chứng kiến giá vẫn tiếp tục thiết lập các kỷ lục mới. Họ tiếc nuối khi chờ đợi quá lâu để mua được một căn nhà như mong muốn, thêm vào đó là giá thuê nhà cũng tăng chóng mặt. Đây là sai lầm lớn nhất mà họ mắc phải cùng với rất nhiều khách hàng khác. Như vậy, kể từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, giá nhà và lãi suất chỉ tăng và không có dấu hiệu chậm lại.
- Dự kiến sẽ có một năm khó khăn nữa đối với người mua do lạm phát và các vấn đề về chuỗi cung ứng cũng như giá cả cao hơn. Doanh số bán nhà đạt mức cao nhất trong 15 năm với ước tính khoảng 6 triệu căn được bán vào năm 2021. Những nhà phân tích thị trường bất động sản cho rằng số lượng nhà đăng bán sẽ khan hiếm hơn vào năm 2022 và dẫn đến tình trạng giá nhà sẽ tiếp tục tăng, những người muốn mua nhà sẽ tiếp tục phải đối mặt với thách thức khi gia nhập thị trường nhà đất.
Lời khuyên của tôi cho bạn là mua càng sớm càng tốt trong khả năng của bạn .

Comments:

No comments

Post Your Comment:

Your email will not be published
Reciprocity Logo The data relating to real estate on this website comes in part from the MLS® Reciprocity program of either the Greater Vancouver REALTORS® (GVR), the Fraser Valley Real Estate Board (FVREB) or the Chilliwack and District Real Estate Board (CADREB). Real estate listings held by participating real estate firms are marked with the MLS® logo and detailed information about the listing includes the name of the listing agent. This representation is based in whole or part on data generated by either the GVR, the FVREB or the CADREB which assumes no responsibility for its accuracy. The materials contained on this page may not be reproduced without the express written consent of either the GVR, the FVREB or the CADREB.