Emily Vu, Personal Real Estate Corporation

Sustainable Happiness, Sustainable Return

RSS

QUYỀN LỢI MỚI CỦA NGƯỜI MUA BẤT ĐỘNG SẢN

QUYỀN LỢI MỚI CỦA NGƯỜI MUA BẤT ĐỘNG SẢN
QUYỀN LỢI MỚI CỦA NGƯỜI MUA BẤT ĐỘNG SẢN
Để tránh nhiều rủi ro cho người mua nhà mới tại BC Chính phủ đã ra quy định mới và sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Bao gồm phí :
Nhận – Hủy : 0.25% giá mua hoặc 250 $ cho 100,000 $ khi rút lại thỏa thuận ban đầu.
Người mua có thể đưa ra đề nghị có điều kiện cho việc kiểm tra nhà. Bao gồm: thanh tra nhà , thẩm định viên, nhà môi giới, cũng như các đại diện pháp lý và các dịch vụ về tài chính.
Khoảng thời gian 3 ngày sau khi ký hợp đồng cho người mua bất động sản có cơ hội sắp xếp việc kiểm tra nhà, lo tài chính, ngân hàng, Vì đây là một quyết định lớn nhất của người mua, giúp họ sáng suốt và loại bỏ rủi ro.
Bộ tài chính cho biết:” Quá nhiều người đã phải đối mặt với việc từ bỏ kiểm tra nha để mua nhà”
Giám đốc điều hành BC- Cơ quan dịch vụ tài chính cho biết: Mua bán nhà là những giao dịch tài chính quan trọng nhất trong cuộc đời của mọi người. Vậy nên chúng ta phải nghiên cứu và cải thiến để giúp cho quyền lợi của người dân. Giúp cân bằng lợi ích người mua và người bán”
Cảm ơn
-----------------------------------------------------------------------
 
BENEFITS OF BEING A REAL ESTATE BUYER
To avoid many risks for new home buyers in BC, the Government has issued a new regulation that will take effect on January 1, 2023.
Fees included:
Get - Cancel: 0.25% of the purchase price or $250 for $100,000 when withdrawing the original deal.
Buyers can make conditional offers for a home inspection. These include: home inspectors, appraisers, brokers, as well as legal representation and financial services.
The 3-day period after signing the contract gives real estate buyers the opportunity to arrange home inspection, finance, and banking, as this is the buyer's biggest decision-making agency, helping them to be transparent and eliminate risk.
"Too many people are faced with the job of giving up dental checks to buy a home," the finance ministry said.
The CEO of the BC-Financial Services Authority said: “The purchase and sale of a home are the most important financial transactions in everyone's life. That's why we have to research and improve castration to help people's interests. Help balance the interests of buyers and sellers”
If you want to know more details, please visit this link.
Thank
----------------------------------------------------------------------
*** Đ̣̆ ̣̂ đ̣̂ ̃ - sẽ có sự hỗ trợ liên tục của tất cả các ngân hàng, luật sư, sửa chữa hoặc xây mới nhà cho quý khách hàng gần xa. Đáng tin cậy, tận tâm và chuyên nghiệp.
Phương châm của Team Emily Vu là luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.
*** Vui lòng liên hệ: phone, viber, zalo:
‍♀️‍♀️‍♀️ -
.@.

Comments:

No comments

Post Your Comment:

Your email will not be published
Reciprocity Logo The data relating to real estate on this website comes in part from the MLS® Reciprocity program of either the Greater Vancouver REALTORS® (GVR), the Fraser Valley Real Estate Board (FVREB) or the Chilliwack and District Real Estate Board (CADREB). Real estate listings held by participating real estate firms are marked with the MLS® logo and detailed information about the listing includes the name of the listing agent. This representation is based in whole or part on data generated by either the GVR, the FVREB or the CADREB which assumes no responsibility for its accuracy. The materials contained on this page may not be reproduced without the express written consent of either the GVR, the FVREB or the CADREB.