Emily Vu, Personal Real Estate Corporation

Sustainable Happiness, Sustainable Return

RSS

Lập kế hoạch mua căn nhà đầu tiên của bạn trong những năm tới?

Lập kế hoạch mua căn nhà đầu tiên của bạn trong những năm tới?

Bây giờ bạn có thể mở một tài khoản tiết kiệm miễn thuế mới.

Các ngân hàng đã bắt đầu chính thức  cung cấp Tài khoản tiết kiệm cho những ai muốn mua nhà đầu tiên sẽ được miễn thuế (FHSA)  ngày 1 tháng 4, theo ngân sách tài chính năm 2023. Là một phần trong kế hoạch của Ottawa nhằm làm cho nhà ở có giá phải chăng hơn, kế hoạch này nhằm mục đích giúp người Canada tiết kiệm tiền trả trước để mua căn nhà đầu tiên. So sánh nó với Kế hoạch tiết kiệm hưu trí đã đăng ký (RRSP) trong đó các khoản đóng góp cho FHSA sẽ được khấu trừ thuế.

Và giống như Tài khoản Tiết kiệm Miễn thuế (TFSA), các khoản rút tiền để mua căn nhà đầu tiên—kể cả từ thu nhập đầu tư—sẽ không phải chịu thuế.

“ Miễn thuế trong miễn thuế ”

Khoản đóng góp tối đa hàng năm vào tài khoản là $8.000 mỗi năm. Chính phủ đang ước tính rằng FHSA sẽ cung cấp 725 triệu đô la hỗ trợ trong 5 năm. Trước khi bạn quyết định mở một tài khoản, đây là tất cả những gì bạn nên biết về FHSA.

Ngân sách năm 2023 của Canada cũng công bố sẽ giảm giá grocery và chăm sóc răng miệng mới cho hàng triệu người Canada không có bảo hiểm.

Comments:

No comments

Post Your Comment:

Your email will not be published
Reciprocity Logo The data relating to real estate on this website comes in part from the MLS® Reciprocity program of either the Greater Vancouver REALTORS® (GVR), the Fraser Valley Real Estate Board (FVREB) or the Chilliwack and District Real Estate Board (CADREB). Real estate listings held by participating real estate firms are marked with the MLS® logo and detailed information about the listing includes the name of the listing agent. This representation is based in whole or part on data generated by either the GVR, the FVREB or the CADREB which assumes no responsibility for its accuracy. The materials contained on this page may not be reproduced without the express written consent of either the GVR, the FVREB or the CADREB.