Emily Vu, Personal Real Estate Corporation

Sustainable Happiness, Sustainable Return

RSS

Giá bất động sản Canada dự kiến sẽ tăng 9,2% vào năm 2022.

Giá bất động sản Canada dự kiến sẽ tăng 9,2% vào năm 2022.

Thị trường bất động sản Canada, với sự di dân giữa các tỉnh có khả năng sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ vào năm 2022 sẽ ảnh hưởng đến điều kiện bất động sản địa phương của Canada.

Toronto, ON và Kelowna, BC dự đoán mức tăng giá ổn định trên thị trường bất động sản Canada vào năm 2022. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhà ở đang tiếp tục có khả năng tiếp tục, gây áp lực tăng giá. Do những yếu tố này ước tính giá bán nhà ở trung bình tăng 9,2% trên toàn quốc.

Mặc dù đại dịch toàn cầu nhưng nhiều người Canada vẫn cảm thấy tin tưởng vào thị trường bất động sản, 49% người được hỏi tin rằng bất động sản Canada sẽ vẫn là một trong những lựa chọn đầu tư tốt nhất của họ vào năm 2022 (59% người sở hữu nhà so với 34% người không sở hữu nhà, bao gồm cả người cho thuê , những người không muốn mua và những người hiện đang tìm mua.

Người dân Canada nhận ra giá trị và tiềm năng đầu tư vào ngôi nhà của họ. Tuy nhiên, những thách thức thị trường như giá cả và nguồn cung hạn chế gây ra sự lo lắng trong năm qua giữa những người muốn đầu tư. Mặc dù vậy, rất đáng vui khi thấy rằng nhiều người  vẫn cảm thấy tin tưởng vào thị trường nhà ở vào năm 2022 và xem bất động sản Canada như một khoản đầu tư vững chắc.”

Thông tin chi tiết về bất động sản theo khu vực của Canada năm 2022

97% thị trường bất động sản Canada dự kiến ​​sẽ ưu tiên người bán.

 WESTERN CANADA ( khu vực phía tây)

Calgary và Edmonton trở thành thị trường buôn bán bất động sản vào năm 2021, và dự kiến ​​sẽ tiếp tục vào năm 2022. Điều này được cho là do nhu cầu tăng cao do xu hướng di cư giữa các tỉnh diễn ra trong suốt năm 2021, ​​nhiều người mua nhà từ Ontario và British Columbia khiến nhu cầu tăng cao, trong khi nguồn cung vẫn ở mức thấp.

Ngoài việc gia tăng người mua từ ngoại tỉnh đổ về Edmonton, các nhà đầu tư nhận thấy triển vọng cuả tỉnh Alberta. Tỉnh bang này đứngđầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế vào năm 2022, điều này sẽ mang lại điềm báo tốt cho người mua nhà cũng như các nhà đầu tư vào năm 2022.

Các khu vực như Victoria, Nanaimo, Regina và Kelowna cũng có số lượng người tìm kiếm bất động sản lớn hơn và khả năng chi trả cao hơn, có khả năng sẽ thúc đẩy nhu cầu và giá cả lên cao vào năm 2022. Xu hướng này đã làm tăng đáng kể nhu cầu đối tìm mua các căn nhà biệt lập và, ở một số khu vực, căn hộ chung cư cũng phổ biến vào năm 2022.

Mặc dù một số người mua lựa chọn rời khỏi các trung tâm đô thị như Vancouver để đến các khu vực ngoại ô trong British Columbia hoặc rời khỏi tỉnh hoàn toàn, Vancouver vẫn là một nơi chất lượng tốt để sinh sống. Khu vực này tiếp tục thu hút sự quan tâm từ người mua Canada và quốc tế, một xu hướng có thể sẽ phát triển trong năm tới, song song với sự gia tăng nhập cư.


The Canadian real estate market, with inter-provincial migration likely to continue to be strong into 2022, will affect local Canadian real estate conditions.
Toronto, ON and Kelowna, BC predict steady price gains in the Canadian property market in 2022. The continuing housing supply shortage is likely to continue, putting upward pressure on prices. Due to these factors, the median home sales price is estimated to increase by 9.2% nationally.
Despite the global pandemic, many Canadians still feel confident in the real estate market, with 49% of respondents believing Canadian real estate will remain one of their best investment options in 2022. (59% of homeowners compared to 34% of non-home owners, including renters, people who don't want to buy, and those who are currently looking to buy).
Canadians realize the value and potential of investing in their homes. However, market challenges such as pricing and limited supply caused anxiety over the past year among those looking to invest. Even so, it is encouraging to see that many people still feel confident in the housing market in 2022 and see Canadian real estate as a solid investment.”
Real Estate Insights by Region of Canada 2022
97% of the Canadian real estate market is expected to favor sellers.
WESTERN CANADA (west area)
Calgary and Edmonton will become real estate markets in 2021, and are expected to continue into 2022. This is attributed to increased demand due to inter-provincial migration trends throughout 2021. , many homebuyers from Ontario and British Columbia cause demand to rise, while supply remains low.
In addition to increasing buyers from outside the province flocking to Edmonton, investors see the prospects of the province of Alberta. The province ranks first in terms of economic growth in 2022, which should bode well for homebuyers and investors alike in 2022.
Areas such as Victoria, Nanaimo, Regina and Kelowna also have larger numbers of property seekers and greater affordability, which is likely to drive demand and prices higher in 2022. Trends This has significantly increased demand for detached homes and, in some areas, condominiums are also popular by 2022.
Although some buyers choose to leave urban centers like Vancouver for suburban areas within British Columbia or leave the province altogether, Vancouver is still a good quality place to live. The region continues to attract interest from Canadian and international buyers, a trend that is likely to grow next year, in tandem with an increase in immigration.

Comments:

No comments

Post Your Comment:

Your email will not be published
Reciprocity Logo The data relating to real estate on this website comes in part from the MLS® Reciprocity program of either the Greater Vancouver REALTORS® (GVR), the Fraser Valley Real Estate Board (FVREB) or the Chilliwack and District Real Estate Board (CADREB). Real estate listings held by participating real estate firms are marked with the MLS® logo and detailed information about the listing includes the name of the listing agent. This representation is based in whole or part on data generated by either the GVR, the FVREB or the CADREB which assumes no responsibility for its accuracy. The materials contained on this page may not be reproduced without the express written consent of either the GVR, the FVREB or the CADREB.