RSS

Feedback from Mr. Tuan

Feedback from Mr. Tuan
Nhận được sự ủng hộ của khách hàng đã là niềm vui, có được sự đánh giá và phản hồi của khách hàng lại là một niềm hạnh phúc vô cùng to lớn. Team Emilyvu xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến khách hàng đã tin tưởng và dùng dịch vụ.
Chúc mừng đức lộc đến toàn gia
Ngũ phúc lâm môn trải khắp nhà
Điền trạch bốn mùa sinh vạn quả
Thổ viên tám tiết nở ngàn hoa
Lòng mơ như ý niềm vui thỏa
Dạ ước hanh thông hỷ sự hòa
Hưng vượng đồng tâm xây chí cả
Chúc mừng đức lộc đến toàn gia

Comments:

No comments

Post Your Comment:

Your email will not be published
Reciprocity Logo The data relating to real estate on this website comes in part from the MLS® Reciprocity program of either the Greater Vancouver REALTORS® (GVR), the Fraser Valley Real Estate Board (FVREB) or the Chilliwack and District Real Estate Board (CADREB). Real estate listings held by participating real estate firms are marked with the MLS® logo and detailed information about the listing includes the name of the listing agent. This representation is based in whole or part on data generated by either the GVR, the FVREB or the CADREB which assumes no responsibility for its accuracy. The materials contained on this page may not be reproduced without the express written consent of either the GVR, the FVREB or the CADREB.