Emily Vu, Personal Real Estate Corporation

Sustainable Happiness, Sustainable Return

RSS

Canada và các chính phủ khác đang nỗ lực ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng tiềm năng sau sự sụp đổ của Ngân hàng Silicon Valley.

Canada và các chính phủ khác đang nỗ lực ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng tiềm năng sau sự sụp đổ của Ngân hàng Silicon Valley.


Chính phủ ở Hoa Kỳ, Canada và Anh đang áp dụng các biện pháp phi thường để ngăn chặn một khủng hoảng ngân hàng tiềm tàng sau khi ngân hàng Silicon Valley có trụ sở tại California thất bại, khiến người ta sợ rằng sẽ xảy ra một cuộc đảo lộn rộng hơn. Các nhà quản lý ở Hoa Kỳ đã làm việc suốt cuối tuần để tìm một người mua cho ngân hàng này, với hơn 200 tỷ đô la tài sản và phục vụ cho các công ty khởi nghiệp công nghệ, các công ty vốn rủi ro và những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ được trả lương cao, trong khi cơ quan quản lý ngân hàng hàng đầu của Canada đã tạm thời kiểm soát chi nhánh tại Canada của ngân hàng này. Tại Anh, Silicon Valley Bank UK đã được bán cho HSBC, đảm bảo an toàn cho 6,7 tỷ bảng tiền gửi. Chính phủ đang áp dụng những biện pháp này để ngăn chặn một làn sóng rút tiền ngân hàng có thể đe dọa sự ổn định của hệ thống ngân hàng và nền kinh tế nói chung.

Comments:

No comments

Post Your Comment:

Your email will not be published
Reciprocity Logo The data relating to real estate on this website comes in part from the MLS® Reciprocity program of either the Greater Vancouver REALTORS® (GVR), the Fraser Valley Real Estate Board (FVREB) or the Chilliwack and District Real Estate Board (CADREB). Real estate listings held by participating real estate firms are marked with the MLS® logo and detailed information about the listing includes the name of the listing agent. This representation is based in whole or part on data generated by either the GVR, the FVREB or the CADREB which assumes no responsibility for its accuracy. The materials contained on this page may not be reproduced without the express written consent of either the GVR, the FVREB or the CADREB.