Emily Vu, Personal Real Estate Corporation

Sustainable Happiness, Sustainable Return

RSS

As an actively engaged Realtor attending property showings and client meetings daily, I've noticed significant transformations in the real estate landscape, and I'm eager to share my observations with you. In the past month, the real estate scene has und

As an actively engaged Realtor attending property showings and client meetings daily, I've noticed significant transformations in the real estate landscape, and I'm eager to share my observations with you.  In the past month, the real estate scene has und
As an actively engaged Realtor attending property showings and client meetings daily, I've noticed significant transformations in the real estate landscape, and I'm eager to share my observations with you.
In the past month, the real estate scene has undergone dramatic changes. Properties that lingered on the market for over 100 days are suddenly in high demand.
Describing the current market dynamics is challenging. While some homes are attracting multiple offers, others provide buyers with opportunities for price negotiation and concessions.
‍Sellers can still anticipate an average of around 30 days or more before selling their homes, with showings occurring a few times per week, sometimes none. However, this doesn't imply that your property won't sell. Instant sales within 48 hours are not the standard. So, if it takes a few weeks to sell your home, there's no need to worry. With a clean, well-priced, and effectively marketed home, buyers will come.
Despite the market heating up, sellers should resist the urge to overprice their homes.
Buyers are well-informed, and overpriced properties often struggle to find buyers. A properly priced, clean, and well-marketed home will naturally attract buyers—just be patient.
If the trends observed in February continue, March might bring about an increase in bidding wars.
‍For buyers, having an experienced agent is crucial. You'll need someone capable of conducting precise analyses to prevent overpaying, someone with access to off-market listings, and the expertise to make your offer stand out.
-------------------
‍Là một chuyên gia bất động sản tíc, tôi đã chú ý đến những biến động đáng kể trong tình hình bất động sản hiện nay, và tôi rất mong muốn chia sẻ những quan sát của mình với bạn.
Trong tháng qua, tình hình bất động sản đã trải qua những thay đổi đột ngột. Những căn nhà đã được list trên thị trường hơn 100 ngày đột nhiên trở nên đắt hàng. Trong khi một số căn nhà thu hút nhiều offer, thì những căn khác lại phải đàm phán giá.
Người bán vẫn có thể đợi khoảng 30 ngày hoặc hơn trước khi bán nhà của họ, với các buổi xem nhà diễn ra một số lần trong tuần, đôi khi không có. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là căn nhà của bạn sẽ không bán được. Việc bán ngay trong vòng 48 giờ không phải là tiêu chuẩn. Vì vậy, nếu mất vài tuần để bán nhà của bạn, không cần lo lắng. Với một căn nhà sạch sẽ, giá hợp lý và được quảng cáo một cách hiệu quả, người mua sẽ đến.
Mặc dù thị trường đang nóng lên, người bán nên kiên nhẫn và tránh việc định giá quá cao cho nhà của mình.
Người mua luôn có thông tin đầy đủ và những căn nhà định giá quá cao thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người mua. Một căn nhà được định giá đúng, sạch sẽ và được quảng cáo một cách hiệu quả sẽ tự nhiên thu hút người mua - chỉ cần kiên nhẫn.
Tháng 3 có thể có sự gia tăng trong cuộc chiến đấu giá.
Đối với người mua, việc có một người chuyên gia tư vấn kinh nghiệm là quan trọng. Bạn sẽ cần một người có khả năng thực hiện các phân tích chính xác để tránh trả giá quá mức và có chuyên môn.

Comments:

No comments

Post Your Comment:

Your email will not be published
Reciprocity Logo The data relating to real estate on this website comes in part from the MLS® Reciprocity program of either the Greater Vancouver REALTORS® (GVR), the Fraser Valley Real Estate Board (FVREB) or the Chilliwack and District Real Estate Board (CADREB). Real estate listings held by participating real estate firms are marked with the MLS® logo and detailed information about the listing includes the name of the listing agent. This representation is based in whole or part on data generated by either the GVR, the FVREB or the CADREB which assumes no responsibility for its accuracy. The materials contained on this page may not be reproduced without the express written consent of either the GVR, the FVREB or the CADREB.