Emily Vu, Personal Real Estate Corporation

Sustainable Happiness, Sustainable Return

RSS

B.C. government targets ‘profiteers’ with legislation to bring in 20% flipping tax

Ngày 3 tháng 4 năm 2024, Bộ trưởng Tài chính Katrine Conroy đã đưa ra dự luật để thực thi Thuế Mua bán Nhà BC mới (HFT), nhằm vào việc mua bán nhà và đầu cơ ngắn hạn để giải quyết vấn đề về giá cả và cung cấp nhà ở. Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, những căn nhà được bán trong vòng một năm sau khi mua sẽ chịu mức thuế 20% trên lợi nhuận, và mức thuế này sẽ dần giảm về 0% sau hai năm. Bà Conroy ước tính rằng HFT sẽ áp dụng cho khoảng 4.000 giao dịch mua bán nhà hàng năm, dự kiến ​​sẽ thu được 43 triệu...

Read
Reciprocity Logo The data relating to real estate on this website comes in part from the MLS® Reciprocity program of either the Greater Vancouver REALTORS® (GVR), the Fraser Valley Real Estate Board (FVREB) or the Chilliwack and District Real Estate Board (CADREB). Real estate listings held by participating real estate firms are marked with the MLS® logo and detailed information about the listing includes the name of the listing agent. This representation is based in whole or part on data generated by either the GVR, the FVREB or the CADREB which assumes no responsibility for its accuracy. The materials contained on this page may not be reproduced without the express written consent of either the GVR, the FVREB or the CADREB.