Emily Vu, Personal Real Estate Corporation

Sustainable Happiness, Sustainable Return

RSS

FIRST TIME HOMEBUYER – NGƯỜI MUA NHÀ LẦN ĐẦU TIÊN

FIRST TIME HOMEBUYER – NGƯỜI MUA NHÀ LẦN ĐẦU TIÊN

 Quá trình này chắc cũng phải 1 năm. Nhưng nếu chúng ta tìm được người tư vấn tốt thì quá trình đó chắc sẽ rút ngắn có thể 3-6 tháng. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào?

Chúng ta nên tìm và liên hệ ngay với người tư vấn bất động sản khi chúng ta có PR. Vì để mua nhà b...

Read
Reciprocity Logo The data relating to real estate on this website comes in part from the MLS® Reciprocity program of either the Greater Vancouver REALTORS® (GVR), the Fraser Valley Real Estate Board (FVREB) or the Chilliwack and District Real Estate Board (CADREB). Real estate listings held by participating real estate firms are marked with the MLS® logo and detailed information about the listing includes the name of the listing agent. This representation is based in whole or part on data generated by either the GVR, the FVREB or the CADREB which assumes no responsibility for its accuracy. The materials contained on this page may not be reproduced without the express written consent of either the GVR, the FVREB or the CADREB.