Emily Vu, Personal Real Estate Corporation

Sustainable Happiness, Sustainable Return

RSS

HOÀN THUẾ PHỤ THU

HOÀN THUẾ PHỤ THU (20% GIÁ TRỊ CĂN NHÀ)

Bạn có thể được hoàn lại tiền thuế nếu đủ một trong những điều kiện sau:

- Bạn đã có PR( thường trú dân) hoặc công dân Canada trong vòng một năm kể từ ngày chuyển nhượng bất động sản được đăng ký với Văn phòng về quyền sở hữu đất đai. Ngoài ra bạn cũng phải có:

- Đã sử dụng bất động sản đó làm nơi ở chính của...

Read

THUẾ DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
THUẾ DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
- Ngoài thuế chuyển nhượng bất động sản, nếu bạn là công dân nước ngoài, công ty nước ngoài hoặc người được ủy thác chịu thuế, bạn phải trả thêm thuế chuyển nhượng bất động sản đối với phần tương ứng của bạn trong giá trị thị trường của bất động sản nếu bất động sản nằm trong các khu vực cụ thể của B.C.
- Phần tiền thuế phải đóng thêm là phần trăm cổ phần của bạn...
Read
Reciprocity Logo The data relating to real estate on this website comes in part from the MLS® Reciprocity program of either the Greater Vancouver REALTORS® (GVR), the Fraser Valley Real Estate Board (FVREB) or the Chilliwack and District Real Estate Board (CADREB). Real estate listings held by participating real estate firms are marked with the MLS® logo and detailed information about the listing includes the name of the listing agent. This representation is based in whole or part on data generated by either the GVR, the FVREB or the CADREB which assumes no responsibility for its accuracy. The materials contained on this page may not be reproduced without the express written consent of either the GVR, the FVREB or the CADREB.