RSS

SHOULD YOU BUY A HOUSE IN 2022?  ARE YOU WAITING AND NOT BUYING IN 2021?
SHOULD YOU BUY A HOUSE IN 2022?
ARE YOU WAITING AND NOT BUYING IN 2021?
 
Our clients say, “They're not going to buy and they're waiting for home prices to come down” and I understand their point, but I believe that is the point of investing in short-term properties. The above statement holds true only unless you are a real estate investor in the form of buying a home to renovate and resell it quickly. Also, you should view real estate as a long-term investment with a minimum of seven...
Read

Lãi suất dự kiến sẽ tăng?

Lãi suất dự kiến sẽ tăng?

Theo thông tin dự đoán lãi suất sẽ bắt đầu tăng vào đầu tháng Tư. Đây sẽ là động thái đầu tiên của Ngân hàng Canada, sau ba đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 3 năm 2020, do đại dịch và các tác động kinh tế tiếp theo gây ra. Nền kinh tế bắt đầu phục hồi với việc vắc-xin được đưa vào hoạt động, các doanh nghiệp mở cửa trở lại và...

Read

Giá bất động sản Canada dự kiến sẽ tăng 9,2% vào năm 2022.

Thị trường bất động sản Canada, với sự di dân giữa các tỉnh có khả năng sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ vào năm 2022 sẽ ảnh hưởng đến điều kiện bất động sản địa phương của Canada.

Toronto, ON và Kelowna, BC dự đoán mức tăng giá ổn định trên thị trường bất động sản Canada vào năm 2022. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhà ở đang tiếp tục có khả năng tiếp tục, gây áp lực tăng giá. Do những yếu tố này...

Read
Reciprocity Logo The data relating to real estate on this website comes in part from the MLS® Reciprocity program of either the Greater Vancouver REALTORS® (GVR), the Fraser Valley Real Estate Board (FVREB) or the Chilliwack and District Real Estate Board (CADREB). Real estate listings held by participating real estate firms are marked with the MLS® logo and detailed information about the listing includes the name of the listing agent. This representation is based in whole or part on data generated by either the GVR, the FVREB or the CADREB which assumes no responsibility for its accuracy. The materials contained on this page may not be reproduced without the express written consent of either the GVR, the FVREB or the CADREB.